Telefoonnr+31(0)6-33375791

E-mailinfo@byac.nl

LocatieDiverse locaties

Bhakti Yoga

Hedendaags is yoga een bekend fenomeen en worden er regionaal meerdere yogascholen geopend en bezocht die dit zouden onderwijzen.  Als men hier twee decennia geleden vraag naar had, had de gros van de mensen een warrig  beeld van rek en strek oefeningen, zweverige uitlatingen en de connectie met het Boeddhisme gemaakt. Een decennia dáárvoor hadden we dit niet eens hoeven denken, toen werd het al gauw geassocieerd met het liggen op een spijkerbed of spiesen door de wangen, wat voor een angstaanjagend beeld zorgde voor velen.

Yoga is een wereldwijd fenomeen en trekt een diversiteit aan publiek aan. In deze moderne tijd wordt het onderwezen als een goede lichamelijke oefensessie en modernisatie met een commerciële knipoog. Maar wat weten we nu eigenlijk over yoga? Wat is het? Wat betekend het? Waar dient het voor? Hoe is het ontstaan en waarom zouden wij ons bezig houden hiermee? Deze vraagstukken zullen hieronder verder uiteengezet worden en er zal geprobeerd worden zo goed mogelijk een beeld te geven wat de opzet hiervan is.

Dus... Yoga?

Tegenwoordig worden verschillende vormen van yoga geïntroduceerd waaronder; hatha- en kriya-yoga en enkele pseudo vormen waaronder power-, duo- en yin-yang yoga. Dit zijn zowel traditionele als moderne vormen die één of meerder functionaliteiten van het lichaam kunnen balanceren en versterken en ook de geestelijke toestand bevorderd, mits bij juiste begeleiding. Maar wat is yoga nu eigenlijk en waarom zijn er zoveel manieren van het beoefenen hiervan? Volgens de Sanskriet definiëring wordt er over yoga gesproken wanneer we onder andere; evenwichtige handelingen verrichten, onszelf loslaten van gehechtheid verwant aan succes en falen, het controleren van de zintuigen en geslachtsorganen, onbaatzuchtig handelen, onze intelligentie gebruiken, “verbinding maken met” en onvoorwaardelijke liefdevolle, devotionele toewijding ervaren. De begrippen lijken op het eerste gezicht  losstaand van elkaar, maar in realiteit zijn deze begrippen en haar beoefeningen allemaal nauw verbonden en aaneensluitend.

De Vedische geschriften, en haar oorspronkelijke aanverwante uitwerkingen en commentaren, spreken hierover en zijn op schrift gesteld door intelligente en wijze grootmeesters die volledig zelf gerealiseerd en godsbewust waren. Zij beschikten over kennis, inzichten en wijsheden die we zouden kunnen classificeren als oneindig, tijdloos, mystiek, aaneensluitend, wetenschappelijk en volmaakt. Deze kennis hebben zij meegekregen vanuit een onafgebroken erfopvolging die tot op heden nog in stand gehouden wordt, waarbij zelfrealisatie en godsrealisatie centraal staan. Door alle bovengenoemde methodes te bestuderen, is de conclusie dat er een geestelijke en lichamelijke synchronisatie en harmonie plaatsvindt die als een rode draad het proces bevorderd in yoga maar tegelijk ook yoga op zichzelf is.

Controleren van de zintuigen

Het begint allemaal bij impressies/indrukken en prikkels die wij binnen krijgen van buitenaf. Wij nemen dit op via onze zintuigen, onze geest verwerkt en plaatst de prikkels en worden vervolgens doorgeleid en omgezet naar gedachtes die vervolgens worden gekoppeld aan een emotie. Binnen een fractie van een seconde kan onze geest dit verwerken en het zicht blootstellen aan ons. En dan komt het; wat doen wij met het effect van de prikkeling of impressie? Past het binnen ons denkraam? Accepteren we of verwerpen we het? Motiveert het? Nemen we actie? Al deze signaleringen worden door verschillende filters heen gehaald. Filters nemen informatie op, rangschikt deze en maakt de vertaling naar een motivatie en/of actie. Deze filters worden ook wel metaprogramma’s genoemd en zijn tot stand gekomen door onze algehele programmering die we in het leven mee hebben gekregen. Dit is ons aangeleerd door onze ouders, scholen, familieleden, vrienden en de maatschappij. Vaak zijn dit niet gunstig bevorderlijke, aangeleerde cognities (mentale processen bij waarneming) en conditionering (gedrag wat ons is aangeleerd). We kunnen prikkels en impressies daarom niet tegengaan maar wel vermijden. Dat is een simpele manier om de zintuigen niet te laten associëren met een niet gewenste prikkel.

Een andere methode is de gehele metaprogrammering stap voor stap te wijzigen. Hierbij leren we onszelf nieuwe manieren van denken en gedragingen aan en stellen we andere richtlijnen en kaders in binnen ons denkraam. Dat betekend dat we onszelf moeten deprogrammeren en op ons eigen tempo een nieuwe cognitie en conditionering aanmaken. In theorie is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Onze zinnen zijn zo onstuimig, dat ze de geest meeslepen in van alles en nog wat en we vaak verzaken in overmatige zinsbevrediging. Als onze zinnen niet bevredigd raken, gaan we over op woede waaruit begoocheling voortkomt. Van daaruit raakt het geheugen verward en komen we op het punt dat het verstand verdwijnt. En wanneer het verstand verdwenen is, vergaan we dieper het materiële moeras in.

Om dit te voorkomen is een gereguleerd leven in te richten doormiddel van bijvoorbeeld een gezond, gebalanceerd vegetarisch dieet te volgen, niet te veel noch te weinig gegeten, gedronken en geslapen wordt. Hierop sluit ook aan geslachtsgemeenschap beneden gemiddeld te beoefenen om zo levensenergie te behouden. Als we deze mentaliteit met de juiste intentie benaderen en implementeren in ons leven, spreken we over controle van de zintuigen in yoga.

Handelingen

Wij als mensen hebben bewust vaak niet door dat we continu handelingen aan het verrichten zijn. Elk moment van de dag zijn wij hiermee bezig of we nu lopen, spreken, typen, slapen, denken of auto rijden. Sommige handelingen zijn wat bewuster dan de andere en over de ene handeling moet dieper nagedacht worden dan de rest, maar handelen doen we uiteindelijk allemaal. Toch kunnen we verschil maken hierin. Het begint wederom bij de impulsen die wij van buitenaf krijgen en hoe wij daarop uiteindelijk reageren waarbij de denkwijze van cruciaal belang is. Ons handelen is namelijk sterk afhankelijk van onze denkwijze en conditionering.


In bepaalde situaties zijn we vaak bekend hoe te handelen maar in de complexere situaties weten we vaak geen richting te geven hieraan. Naast dat we onze zintuigen en ledematen in werking zetten voor onder andere voedsel opname, rust en geslachtsgemeenschap, kunnen we door middel van regulering onze handelingen controleren. We kunnen dan denken aan bijvoorbeeld een goed uitgebalanceerde maaltijd te nuttigen, precies het aantal uren te slapen wat jij nodig hebt en/of de aanbevolen hoeveelheid water te drinken per dag. Zoals je wellicht bemerkt, zijn dit handelingen verricht in het controleren van de zintuigen. Ook dit is yoga.


Hoe je denkt dat je bent, bepaald hoe je handelt en hoe je handelt bepaalt alle reacties van buitenaf. De consequenties van jouw handelen zijn gebaseerd op onze handelingen zelf en onze identiteit. Actie kent altijd reactie, zo zijn der dus altijd consequenties. Dit is de betekenis van karma (handeling/actie: consequentie/reactie). De manier van handelen heeft een bepaalde uitkomst, een consequentie. De meeste mensen denken als ze het woord “karma” horen; als ik iets naar een ander doe, moet het universum op een bepaald punt mij daarvoor terug betalen in gelijke munten, goedschiks of kwaadschiks, afhankelijk van de daad. Dit is een misconceptie van velen. We hebben een idee van wat het ongeveer is, maar in de realiteit werkt het niet op de manier hoe wij vaak denken. Karma is inderdaad handeling/actie: consequentie/reactie. Een handeling heeft een consequentie. Een actie kan een rimpeleffect hebben op jouw leven in jouw zijn, hoe je met jezelf omgaat en met anderen.


We kunnen het volgende scenario als voorbeeld nemen: twee personen hebben ruzie met elkaar. Persoon een slaat persoon twee. De tweede persoon kan de eerste persoon terugslaan, maar doet dit niet. We zien hierin dat de zogeheten vereffening niet van toepassing is. De verantwoording van de tweede persoon is het niet terugslaan maar tegelijk kan het de perceptie en vervolghandelingen van de eerste persoon veranderen, ook dat is karma.  Wat er gebeurd met beide personen is hun karma. Alle gevolgen en veranderingen vanuit dit scenario vallen hieronder en hebben allemaal verdere uitwerkingen in de omgeving, identiteit, omvang, omgang met anderen en ons denkraam. Dit alles includeert tijd, plaats, omstandigheden en intensiteit.


Onze (fysieke) handelingen, woorden en gedachtes kenmerken ons bewustzijn. Het is van belang en er wordt geadviseerd, om ons perceptie en bewustzijn te expanderen. Door dit te doen, kunnen we ook steeds beter en evenwichtig handelen. Hiermee wordt onder andere ook bedoeld het belangeloos handelen. Hieruit vloeit voort dat we niet verlangen naar de vruchten van onze daden. Zo geven we als individu een goed voorbeeld en kunnen we het ingeslagen pad verder bewandelen zonder zinsbevrediging voorop te zetten en adequaat en evenwichtig te handelen.

Bhakti en de verbinding

Als we de definitie “verbinding maken met” verder analyseren, zien we dat er iets ontbreekt; hetgeen waarmee wij verbinding zouden moeten maken. Moeten we connectie maken met een boom? Met de televisie? Met wifi? Of met de yogaleraar of lerares? Conform de Vedische geschriften wordt gerefereerd naar een aantal verbindingen die we kunnen maken met yoga. We kunnen verbinding maken met de (materiële) natuur (en alles wat zich hierin begeeft), met onszelf, met de Superziel en/of de Allerhoogste. Er zijn dus verschillende verbindingen die wij kunnen maken, maar wat is nu de beste verbinding en waarom is uitgerekend deze manier de ultieme manier? De rode draad in de Vedische geschriften leiden ons verscheidene richtingen op maar hebben desondanks wel de conclusie dat de beste verbinding, de verbinding met de Allerhoogste is.

De meditatieve vorm van yoga is de kers op de taart. Er zijn verschillende meditatieve vormen. Een daarvan kennen we allemaal; in de lotushouding zittend de concentratie centraliseren. Dit is een prominent voorkomend idee en methodiek die ervoor kan zorgen dat de verbinding, gepaard met je gedachtengoed, gemaakt kan worden. Een andere methode is mantra reciteren. Deze laatste wijze kan ook toegepast worden wanneer men in de lotushouding de concentratie centraliseert. Het voordeel van het reciteren van mantra’s is dat we direct de verbinding maken door middel van geluidvibraties. Deze geluidvibraties zijn zeer krachtig, dat het een bepaalde vorm van energie laat manifesteren door de degene die de mantra uitspreekt of überhaupt denkt.

Doordat we op een bepaald punt komen van de werkelijke verbinding met onszelf en de Allerhoogste, hebben we de kans om de spiegel voor onszelf te houden. Hierdoor zijn we in staat, mits ons vals ego niet te groot is, dieper naar binnen te kijken en te zien wat onze tekortkomingen zijn, wat onze ontwikkelpunten zijn, waar we in het leven staan, waar we willen staan en eigenlijk alomvattend wat hier reeds bespreekbaar is gemaakt. Deze diep gewortelde verbinding zorgt ervoor dat we inzicht krijgen in het zelf; de ziel. Als we ons op dat niveau bevinden, kunnen we de werkelijke verbinding maken met onszelf, al wat is en de Allerhoogste. Deze yoga laat ons inhoudelijk tot zelfrealisatie en godsrealisatie keren. Langzaamaan leren we onszelf kennen en liefde voor onszelf te ontwikkelen. In sommige gevallen gaat dit direct gepaard met de ontwikkeling van liefde voor al wat is, de liefde voor de Allerhoogste of alles los van elkaar opeenvolgend. Al met al zijn dit ook processen en maken ze allen de weg vrij voor het absolute.

Alle bovengenoemde vormen van yoga zorgen aaneensluitend ervoor dat we uiteindelijk de verbinding kunnen maken. Voor de een kan het wat langer duren dan de ander, maar uiteindelijk komt iedereen tot haar recht. Door middel van bovengenoemde en meditatieve vormgeving, stimuleert het de verbinding nog intenser. Wederom zijn hier weer onze intenties, cognities en conditionering een sterke indicatie in het vorderingsproces. Wanneer men het proces ervaart waarin hij vrij van dualiteit is, geen materialisme kent, vrijheid ervaart, gelijkgezind is, de relaties tussen alles begrijpt, een bepaalde mate van (spiritueel) toepasbare kennis heeft, liefde kent en ervaart voor al wat is, compassie heeft, nederigheid kent, alle zelfzuchtige activiteiten bewust heeft opgegeven en zelf gerealiseerd raakt, spreken we over het begin van bhakti. De onvoorwaardelijke liefdevolle, devotionele toewijding kunnen we pas in deze onbaatzuchtige toestand ervaren. Deze ervaring kent niet alleen de liefde voor het zelf; de ziel en al wat er is maar bovenal de onvoorwaardelijke liefde voor de Allerhoogste. Deze ontwikkeling dient zich ook geleidelijk aan en is niet een weg die we binnen twee maanden kunnen afleggen.

In de Vedische geschriften word de Allerhoogste beschreven als Krsna; de Al aantrekkelijke. Hierin zien we ook terug in de betekenis dat Hij absoluut is in alle facetten en kent ook geen tekortkomingen. Ook kan vanuit verschillende verzen worden geconcludeerd dat Krsna een persoon is en niet onpersoonlijk. Bhakti is dan ook liefdevolle, devotionele toewijding gericht op en naar Krsna. Daar hij alomvattend is, is er geen noodzaak om toegewijde dienst elders te verrichten, leren de groot meesters ons. Het is net als het bewateren van een boom; het is voedzaam om de takken en bladeren te bewateren, echter intelligent om de wortels bij voorbaat te voorzien, daar zij ervoor zorgt dat de gehele boom aan haar voedingsstoffen komt. Kortom; alle vormen van yoga brengen ons uiteindelijk naar Krsna.

Per slot

Yoga is universeel en tijdloos. Door haar diepere inzichten en inhoud blijft ze zelf jong in haar beoefening en neemt de beoefenaar op deze wijze hierin mee. Om verder te kunnen gaan naar punten van begrip, besef, uitvoering en realisatie kan yoga dus worden toegepast en beoefend. Deze feiten kunnen we toetsen door middel van het bestuderen van de Vedische geschriften en/of onder begeleiding van een (groot) meester. Ook dit is een bepaalde vorm van yoga en kan onder verschillende vormen ondergebracht worden, afhankelijk van onze intentie en gemoeide gemoedstoestand.


Yoga werkt altijd stimulerend en is bedoeld om optimale lichamelijke, geestelijke en spirituele balans te vinden. Het zijn dus niet alleen maar rek en strek oefeningen die onze spieren doen ontspannen of verlengen, maar elke houding en oefening heeft een directe connectie met een spirituele opening en geestelijke gesteldheid.

Zoals hierboven beschreven is te bemerken dat yoga dus uiteindelijk een echt doel heeft en dat is om bhakti te ontwikkelen. In het kort is de kern van het onderwerp verder uiteengezet om zo een duidelijk beeld te geven wat yoga nou precies is, waar het voor dient en hoe we het kunnen toepassen. In een volgend stuk zal er verder op worden ingegaan hoe we bhakti kunnen beoefenen en alles wat daarop aansluit.