Telefoonnr+31(0)6-33375791

E-mailinfo@byac.nl

LocatieDiverse locaties

  • Purusottama-Masa

In hoofdstuk vijftien van de Bhagavad-Gita, beschrijft Heer Krsna drie soorten persoonlijkheden: ksarah, aksarah en purusottama. Ksarah betekent feilbaar en het verwijst naar die levende wezens die Krsna vergeten zijn. Van nature zijn alle levende wezens de eeuwige dienaren van Krsna. Die levende wezens die verstoken zijn van kennis over hun eigen geestelijke identiteit en natuur en wiens aard nu verborgen wordt door de materiële energie, worden ksarah-purusa genoemd. Ze heten ‘feilbare levende wezens’ of ‘geconditioneerde zielen’.

 

Er is een ander type levend wezen, Heer Krsna noemt ze ‘aksarah’; onfeilbaar. Zij zijn de bevrijde zielen. Ze zijn zich volledig bewust van hun identiteit als Zijn eeuwige dienaren.

 

Na een beschrijving van de ksarah-purusa en aksarah-purusa, legt Krsna uit dat boven deze beide categorieën van de ziel, de Allerhoogste Persoonlijkheid staat. Hij is superieur aan alle levende wezens en wordt daarom Purusottama, de Allerhoogste Persoon genoemd. Sri Krsna zegt: “Ik ben die Purusottama, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods.”

 

Purusottama maand komt in het schrikkeljaar; elke tweeëndertig maanden. Voorheen stond deze maand bekend als Mala-Masa. Mala betekent onrein, besmet en geschikt om te worden afgewezen. Deze maand werd beschouwd als de “verwerpelijke” maand, want sastra (Vedische geschriften) zegt er het volgende over: “Men moet geen enkele rituele activiteiten zoals trouwen of het ontvangen van de heilige draad volgens de principes van varnasrama-dharma, verrichten”. Al deze wezenlijk gunstige activiteiten worden stopgezet gedurende deze maand. Het is niet toegestaan om een van deze activiteiten uit te voeren en zo werd deze maand bekend als Mala-Masa, de verontreinigde maand. De personificatie van deze maand benaderde Sri Krsna en zei tot Hem: “Oh mijn Heer, allen verachten mij en veroordelen mij in deze wereld, omdat ze geen enkele gunstige, resultaatgerichte activiteiten kunnen uitvoeren in mijn aanwezigheid. Ik neem volledige beschutting bij U en geef mij over aan U. Wat moet ik doen? ”

Krsna legt uit in de Gita:

 

sarva dharman parityajya
mam ekam saranam vraja
aham tvam sarva-papebhyo
moksayisyami ma sucah

 

[“Verwerp alle soorten van religie en neem je toevlucht tot Mij. Ik zal je verlossen van alle zondige reacties. Wees niet bang.” (Bhagavad-gita 18.66)]

 

Geef alle soorten van materiële religiositeiten op en geef je onvoorwaardelijk over aan Mij. Ik zal alle reacties op uw zondige activiteiten wegnemen, vrees niet.

 

Heer Krsna antwoordde hierop tot Mala-Masa: “Ik zal iedere besmetting bij je wegnemen omdat jij je hebt overgegeven aan Mij. Ikzelf zal de overheersende Godheid van deze maand worden. Vanaf nu zullen de mensen u geen Mala-Masa meer noemen. In plaats daarvan zullen zij u Purusottama-Masa noemen. Tijdens deze maand zullen ze Purusottama-Vrata volgen; de zeer gunstige activiteiten van toegewijde dienst in Purusottama-ksetra.”

 

Deze maand moet in acht worden genomen door de regels en voorschriften van Kartika maand te volgen. Srimati Radhika is de overheersende godin in de maand Kartika en Sri Krsna vormt de belangrijkste godheid van Purusottama-Masa.

 

Men moet geen enkele materiële vrome activiteit (Subha-karma) verrichten in deze maand. In plaats van ontspoord te raken in materiële activiteiten, moet men zich slechts op één doel richten en geloften afleggen met één doel voor ogen; het geluk van Sri Krsna. Verricht alleen toegewijde dienst aan Hari, Guru en Vaisnava’s, chant harinama en verblijf dicht bij Purusottama-deva. Van al diegenen die zich houden aan deze gelofte, is het zeker dat al hun wensen vervuld zullen worden. Alle zogenaamd ‘gunstige activiteiten’ in deze wereld, zoals het uitvoeren van taken binnen varnasrama-dharma en trouwen, hebben geen waarde als men geen bhajana verricht en als Heer Krsna niet tevredengesteld is.