Telefoonnr+31(0)6-33375791

E-mailinfo@byac.nl

LocatieDiverse locaties

Navadvipa Dhama Parikrama

Sri Nityananda Prabhu wijdde 500 jaar geleden hoogstpersoonlijk de eerste parikrama van Sri Navadwipa Dham in door uit Zijn goedheid Srila Jiva Gosvami door de negen eilanden van deze zeer Heilige Dhama rond te leiden. De oor spronkelijke guru, Nityananda Prabhu Zelf, die niet verschillend is van Sri Balarama, de eerste expansie van de Allerhoogste Heer Krishna, trok vol van gelukzaligheid en genade rond door het bovenzinnelijke land van Sri Navadwip Dham in de rol van een toegewijde. Door dit uiterst zegenrijke en heilige evenement in te wijden, gaf Sri Nityananda Prabhu het voorbeeld en zegende alle werelden.

 

In het voetspoor van Sri Nityananda Prabhu leidde Ishana, de persoonlijke dienaar van Sachimata, de moeder van Sri Krishna Chaitanya, eveneens Srinivas Acharya, Narottam Thakur en Ramachandra Kaviraj rond door het gehele bovenzinnelijke land van Sri Navadwip Dham.

 

Uit deze twee illustere voorbeelden blijkt glashelder dat men zich door een gekwalificeerde Vaisnava op de juiste wijze moet laten leiden door het bovenzinnelijke land van Sri Navadwip Dham als men de zeldzame genade wil ontvangen en de sublieme nectar wil proeven die enkel en alleen hier genoten kan worden. In 1920 blies Zijne Goddelijke Genade Om Visnupada Srila Bhakti- siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada uit zijn genade de Sri Navadwip Dham Parikrama nieuw leven in. Aan het hoofd van een parikrama-processie van duizenden toegewijden en pelgrims met letterlijk honderden mridanga’s en karatals, verheerlijkte Srila Prabhupada vol vreugde Sri Krishna Chaitanya’s Heilige Land en zijn eeuwige, schitterende spel en vermaak. Alle grote acharya’s binnen de Gaudiya Vaisnava parampara hebben ook met grote vreugde en enthousiasme dit prachtige spel en vermaak opgevoerd.

 

Nadat Srila Prabhupada zijn aardse spel en vermaak had voleindigd, werd Sri Navadwip Dham Parikrama voortgezet door Zijne Goddelijke Genade Srila Bhak- tiprajñana Keshava Maharaja, één van Srila Prabhupada’s meest vooraanstaande discipelen en de sannyasa-guru van Zijne Goddelijke Genade A. C. Bhaktivedanta Swami, de stichter-acharya van de Internationale Gemeenschap voor Krishna- bewustzijn.

 

De traditie volgend van de Brahma Madhva Gaudiya Vaisnava Sampradaya parampara, heeft Zijne Goddelijke Genade Narayana Maharaja nederig de opdracht van zijn guru, Zijne Goddelijke Genade Srila Bhaktiprajñana Keshava Maharaja, uitgevoerd door jaarlijks toegewijden en pelgrims rond te leiden door het bovenzinnelijke land van Sri Navadwip Dham.

 

Alle ware toegewijden van de Vaisnava-kultuur hebben altijd enthousiast meegedaan aan Sri Navadwip Dham Parikrama en het nederig gewaardeerd als één van de belangrijkste takken van toegewijde dienst die ieder jaar beoefend dient te worden tijdens de negen dagen voor Gaura Purnima in de maand Phalgu na.

 

Krishna Chaitanya’s Heilige Land, Sri Navadwip Dham Parikrama met Zijne Goddelijke Genade Narayana Maharaja, is een trip naar een andere wereld. De sublieme, bovenzinnelijke wereld die aan al onze voorstellingen ontstegen is, en prema-bhakti schenkt aan de overgegeven zielen die hier een pelgrimage houden, door zijn onpeilbare, grondeloze genade. Gaura Premanande! Hare Krishna!

Sri Vraja Mandala Parikrama

Sri Vraja Mandala Parikrama werd oorspronkelijk in beweging gezet door Sri Caitanya Mahaprabhu Zelf. Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada voerde hem in oktober 1932 opnieuw in, en zijn dierbare discipel Sri Srimad Bhaktiprajñana Kesava Gosvami Maharaja hield hem de daarop volgende decennia in stand. Onze geliefde Gurudeva, om visnupada astottarasata Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Maharaja, die sinds 1954 Braja Mandala Parikrama verricht, houdt de traditie vandaag levend – en vervult zo de mano’bhistha, het diepe hartsverlangen, van alle acarya’s in onze lijn tot aan Sriman Mahaprabhu toe.

 

Sri Vraja Mandala Parikrama werd voor het eerst aan de Westerse wereld geïntroduceerd dankzij de grondeloze genade van Sri Srimad Bhaktivedanta Svami Maharaja, die in juli 1966 de Internationale Gemeenschap voor Krishna-bewustzijn (ISKCON) stichtte en het onderricht van Mahaprabhu naar alle hoeken van de aarde verbreidde. Nu heeft Bhaktivedanta Narayana Maharaja al meer dan twintig jaar zijn energie geïnvesteerd in het helpen van Westerse toegewijden om Sri Braja Dhama beter te waarderen en dieper toegang te krijgen tot Srila Rupa Gosvamipada’s onderricht over Bhakti.

 

De Parikrama duurt één maand, tijdens welke de meeste belangrijke plaatsen van verering bezocht worden, samen met enkele meer ‘verborgen’ plekken. In beide gevallen kunnen de heilige plaatsen alleen werkelijk betreden worden door de zuivere toegewijden. Zij alleen zijn in staat om een parikrama te verrichten, en alleen in hun tegenwoordigheid zal deelname aan een ommegang rond Vrindavana vruchten afwerpen.

 

Deze presentatie is geïnspireerd door Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaja, die het verlangen heeft geuit dat meer toegewijden van over de hele wereld zouden komen om aan deze heiligste aller pelgrimstochten deel te nemen.

 

Daarom hopen we dat je deze beelden van Sri Vraja Mandala Parikrama zo inspirerend zult vinden dat je er op een dag in mee zult lopen om het met eigen ogen te zien.