Telefoonnr+31(0)6-33375791

E-mailinfo@byac.nl

LocatieDiverse locaties

Biografie van Srila Bhakti Ballabh Tirtha Goswami Maharaja

Zijne Goddelijke Genade Srila Bhakti Ballabh Tirtha Goswami Maharaja is de innig geliefde discipel van Srila Bhakti Dayita Madhava Goswami Maharaja, de evenzo geliefde discipel van Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada.

 

Zijn vroege leven

Srila Bhakti Ballabh Tirtha Goswami Maharaja verscheen in 1924 in Assam, India, op Rama-navami, de uiterst gunstige verschijningsdag van de Allerhoogste Heer Krishna in Zijn gedaante als Ramacandra. Van kinds af aan had hij een natuurlijke aantrekking tot en affiniteit met spiritualiteit. Grootgebracht zijnde in een vrome omgeving, ontwikkelde hij een sterke neiging om naar het ultieme doel van het leven te zoeken en begon het grootste deel van zijn tijd te spenderen aan meditatie. Dientengevolge ontwikkelde zich onverschilligheid jegens de materiële wereld en hij was zich terdege bewust van de niet-eeuwige aard van de materiële wereld. Hij realiseerde zich dat op een dag zijn moeder, vader, zus en alle anderen verdwenen zouden zijn… alles zou tot een einde komen. Deze manifestatie van het pad van zelfrealisatie had ten gevolge dat hij filosofie ging studeren aan de universiteit van Kolkata. Zijn medestudenten aan de universiteit merkten steevast zijn buitengewone eigenschappen op van edelmoedigheid, waarheidlievendheid, welwillendheid en onafgunstigheid.

 

Beschutting nemen van de Goddelijke Meester

Terwijl hij studeerde aan de universiteit, kwam hij in contact met zijn geestelijk leraar, Zijne Goddelijke Genade Srila Bhakti Dayita Madhava Goswami Maharaja, en werd onmiddellijk aangetrokken door zijn transcendentaal krachtige persoonlijkheid. Srila Bhakti Dayita Madhava Goswami Maharaja was een van de voornaamste volgelingen van de illustere leermeester van de zuivere bhakti school, Zijne Goddelijke Genade Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, en een grote voorstander van de devotionele leer op zich. Nadat hij zijn Master’s Degree in filosofie had behaald in 1947, wijdde Srila Tirtha Maharaja hartgrondig en onvoorwaardelijk zijn leven aan de dienst van zijn geestelijk

 

leraar

Srila Bhakti Ballabh Tirtha Goswami Maharaja reisde uitgebreid samen met Srila Madhava Goswami Maharaja op prediktournee’s. Zijn diensthouding was zo voorbeeldig dat Srila Madhava Maharaja hem al snel benoemde tot secretaris van het devotionele instituut genaamd Sree Chaitanya Gaudiya Math, welke meer dan twintig ashrama’s (kloosters) heeft in India alleen. In 1961 werd hem sannyasa, de verzakende levensorde, toegekend. Een voorbeeld stellend van onvermengde dienst aan Sri Guru, diende Srila Tirtha Maharaja zijn spirituele meester met elk facet van geest, lichaam en ziel.

Uiteindelijk, de mate van toewijding en oprechtheid gecombineerd met een scherpe en praktische geest in hem waarnemend, wees Srila Madhava Maharaja hem aan als zijn waardige opvolger. Na het heengaan van Srila Madhava Maharaja in 1979, werd Srila Tirtha Maharaja dus aangewezen als President-Acharya van de Math. Hij heeft de fortuinlijke zegeningen en grote affectie ontvangen van veel van Srila Bhaktisiddhanta’s prominente volgelingen, zoals Srila Bhakti Rakshaka Sridhar Deva Goswami Maharaja, Srila Bhakti Promod Puri Goswami Maharaja, Srila Bhakti Hrdaya Van Goswami Maharaja, Srila Bhakti Akinchana Krishna Dasa Babaji Maharaja, Srila Bhakti Kumud Santa Goswami Maharaja en vele anderen.

Een ideale Acharya (iemand die onderwijst door het voorbeeld te geven)

Voor bijna zestig jaar lang zette Srila Tirtha Maharaja zich in voor het verspreiden van de allesomvattende doctrine van transcendentale Goddelijke Liefde van Sri Chaitanya Mahaprabhu om de huidige trend van geweld en wreedheid te pareren, en om eenheid van hart teweeg te brengen onder iedereen, ongeacht afkomst, gezindte of religie. “Voorbeeld is beter dan voorschrift” was zijn manier van prediken. Hij beoefende altijd wat hij predikte–mededogen jegens alle levende wezens, ware vriendelijkheid, eenvoud, onschuld, volledige onthechting, absolute verdraagzaamheid, intense spirituele gelukzaligheid, een onvergelijkbare mate van nederigheid en vastberaden geloof in Sri Guru gecombineerd met exclusieve toewijding en volledige overgave aan Sri Chaitanya Mahaprabhu.

Srila Tirtha Maharaja staat erom bekend dat hij nog geen milimeter afwijkte van de vier hoeken van de voorschriften van de Heilige Geschriften. Zijne Goddelijke Genade was een vermaarde autoriteit op het gebied van Gaudiya Vaishnava filosofie en is geliefd door duizenden toegewijden over de hele wereld als de belichaming van nederigheid en spirituele genegenheid.

 

Geïnspireerd door de genade van zijn Gurudeva, was hij altijd op pad, van stad naar dorp gaande in India en het buitenland, de goddelijke boodschap van de Bhagavad-gita en het Srimad Bhagavatam verspreidend. Zonder acht te slaan op zijn eigen persoonlijke comfort en vaak ascese ondergaand, kwelde hij zijn kostbare lichaam om een extreem zwaar predikschema aan te houden, onvermoeibaar de missie van Sri Chaitanya Mahaprabhu dienend.

Men zou in feite kunnen zeggen dat Srila Tirtha Maharaja de ware personificatie is van alle wenselijke en zeldzame kenmerken zoals: nederigheid, genegenheid, zuiverheid van hart en exclusieve toewijding. Vanwege deze eigenshappen en de genade van zijn Guru, werd Zijne Goddelijke Genade Srila Bhakti Ballabh Tirtha Goswami Maharaja de President-acharya van het Sree Chaitanya Gaudiya Math devotionele instituut en werd de Stichter-acharya van GOKUL (Global Organisation of Krishnachaitanya’s Universele Liefde). Hij diende ook als de president van de World Vaishnava Association (WVA) en wordt erkend over de hele wereld als een van de meest verheven spirituele persoonlijkheden van zijn generatie.

Zijn Wereldwijde Prediking

Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaja verzocht Srila Tirtha Maharaja om hem te vergezellen naar de Verenigde Staten vlak voor hij de Hare Krishna beweging lanceerde in het Westen in 1965. Aangezien hij op dat moment bezig was in de dienst van zijn geestelijk leraar met vele plichten en verantwoordelijkheden, zag Srila Tirtha Maharaja er nederig van af.

 

Uiteindelijk, met het idee om buiten India te reizen om het allesomvattende gospel van transcendentale Goddelijke Liefde van Sri Chaitanya Mahaprabhu te verspreiden, werd Srila Tirtha Maharaja opgedragen door Srila Madhava Maharaja om lessen te nemen in de Duitse taal. Het was enkele jaren na het heengaan van Srila Madhava Maharaja dat Srila Tirtha Maharaja, vanwege voortdurende en aanhoudende verzoeken van toegewijden, Srila Bhakti Promode Puri Goswami Maharaja, die een van de meest voorname metgezellen is van Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prahbupada, benaderde voor advies betreffende het reizen naar het westen. Op bevel van zijn dierbare shiksha-guru Srila Bhakti Promode Puri Goswami Maharaja, begon hij toen aan het prediken van de boodschap van Sri Chaitanya Mahaprabhu over de hele wereld, beginnend met een toer door Amerika in 1997.

Sinds die tijd bleef hij de remedie voor de kwellingen van het huidige tijdperk van ruzie, het chanten van de Heilige Naam, over de hele wereld verspreiden. Zijn predikactiviteiten hebben hem naar 25 landen gebracht, inclusief Engeland, Nederland, Italië, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Rusland en de gehele continentale Verenigde Staten van Amerika.

Gedurende zijn Amerikaanse toer in 1997, sprak Srila Tirtha Maharaja de “World Conference On Religion and Peace and World Peace Prayer Society” van de Verenigde Naties toe in New York City, hen een beknopte schets voor wereldvrede aanbiedend gebaseerd op de spirituele leerstellingen van de oeroude Veda’s. Iedereen die deelnam aan deze bijeenkomsten was erg geraakt door de zoete en nederige persoonlijkheid van Srila Tirtha Maharaja en zagen hem als een authentieke heilige man. Zijn predikprogramma’s over de laatste jaren bevatten ook vele interessante gesprekken met prominente Katholieke, Protestantse, Joodse, Islamitische en Baha’i theologen, in zulke diverse omgevingen als universiteiten, interreligieuze groepen, kerken, Hindoe tempels en een grote verscheidenheid aan metafysische- en privé-onderwijscentra. Allen werden steevast geraakt door zijn zachte en toegenegen aard, gecombineerd met zijn vastberaden geloof in Guru-Vaishnava-Bhagavan.

Hij sprak ook over de sublieme leer van Sri Chaitanya Mahaprabhu in vele radio- en televisieprogramma’s, inclusief een diepzinnig interview op BBC Radio in het jaar 2000, dat wereldwijd werd uitgezonden. Op verzoek van de toegewijden over de hele wereld, gaf Srila Tirtha Maharaja zijn goedkeuring voor het oprichten van GOKUL (Global Organisation of Krishna Chaitanya’s Universal Love), welke hij oprichtte in 1997, met als doel het uitbreiden van zijn predikmissie.

 

Een Onverschrokken Prediker

Srila Tirtha Maharaja’s kennis van de geschriften was formidabel. Hij staafde alles wat hij zei met ontelbaar bewijs uit de Vedische literatuur. Hij predikte altijd zonder angst en sloot nooit een compromis aangaande de conclusies van de geschriften ten bate van het wereldse praktische. Gedurende zijn devotionele, krachtige, informatieve, tot het hart doordringende lezingen, inspireerde hij talloze toegewijden. Hij gebruikte ieder moment van iedere dag om het verlangen van Sri Chaitanya Mahaprabhu om de Heilige Naam van Krishna in iedere stad en dorp te prediken te vervullen.

Hij is het perfecte voorbeeld van het beroemde en vaak geciteerde vers “trnad api sunichena” uit Sri Chaitanya Mahaprabhu’s Shikshastaka gebeden. Hoewel erg zachtmoedig en nederig in zijn persoonlijke bejegening, brulde hij in zijn lessen als een leeuw, valse trots aan stukken slaand en alle misvattingen uit de harten en geesten van zijn discipels en volgelingen snijdend.

 

Zijn Leer

Srila Tirtha Maharaja verjaagt scherpzinnig de twijfels van degenen die naar hem komen voor beschutting en spirituele raad. Hij legt grote nadruk op het chanten van de Heilige Naam zonder overtredingen, iedereen aanmoedigend en inspirerend om het zuivere stadium te bereiken. Hij beoefent en predikt volledige overgave, niet gedeeltelijk of voorwaardelijk, maar volledige honderd procent overgave aan de instructies van zijn geestelijk leraar.

Zijn Schriftelijke Werken

Srila Tirtha hield zich altijd bezig met het schrijven van artikelen en boeken van een diepgaande spirituele aard in verschillende talen waaronder Engels, voor het eeuwige voordeel van de geconditioneerde zielen van de wereld. Veel van zijn werken zijn in de Bengaalse taal maar zijn vertaald en blijven vertaald worden in vele andere talen. Wat betreft spirituele inhoud liet Srila Tirtha Maharaja geen middel onbeproefd. Het is niet overdreven om te zeggen dat alle bonafide spirituele vragen beantwoord zijn elke keer als men de pagina omslaat. Van hem komt de opgestapelde toewijding, kennis en wijsheid van vele generaties aan zelfgerealiseerde zielen die zich terug in de tijd uitstrekken zonder af te wijken van de waarheid vanwege eigenbelang.

Zijn Toetreden tot Nitya-lila

In de avond van 20 april, 2017, in de Sree Chaitanya Gaudiya Math te Kolkata, verliet Srila Tirtha Maharaja deze wereld terwijl toegewijden in de zevende dag van non-stop sankirtan yajna waren. De timing van zijn betreden van nitya-lila kwam overeen met het besluiten van de zevende van de acht periodes van eeuwig spel en vermaak van Sri Sri Radha-Krishna (asta-kaliya yam).

 

In de jaren die hier aan vooraf gingen, had hij zijn zintuigen volledig teruggetrokken van deze wereld in een toestand van antaranga (interne) bhajan. Zijn sevaka’s en vele toegewijden die aanwezig waren voor zijn darshan gedurende deze tijd waren getuige van extatische symptomen en lichamelijke transformaties vergelijkbaar met Mahaprabhu’s ervaringen van extreme gescheidenheid die we terugvinden in de Antya-lila van Sri Chaitanya Charitamrta. Deze omvatten het verstijven van de ledematen, neerrollende tranen, bewegingloosheid, en het uitroepen met een stokkende stem.

Deze extreem verheven toestand werd gezien als aangrijpend verbonden zijnde met zijn eigen geliefde Gurudeva, Sri Srimad Bhakti Dayita Madhava Goswami Maharaja. Voor vele jaren voorafgaande, zag men hem vaak dagelijks in de bhajan kutir van zijn Gurudeva, biddend en schreeuwend in een gemoedstoestand van extreme gescheidenheid.

Op de dag na zijn heengaan werd zijn transcendentale lichaam op een enorme kar (ratha) bedekt met bloemen geplaatst, op weg naar Sri Mayapur Dham. Zijn verwelkoming daar was een ongekend extatisch festival. Het werd geaccentueerd door een gunstige pushpa vristi: een zoete en zeer zachte lichte regen uit de hemel vergezeld door een aangenaam briesje. Bomen bogen neer en boden hem hun eerbetuigingen aan. Winkels sloten en duizenden gingen de straat op om bloemen te offeren, de straat te vegen, en om tranen, gebeden en toegewijde liederen aan te bieden.

Elke Gaudiya Math op weg naar Sree Chaitanya Gaudiya Math offerde puja. Het geluid van “Ha Gurudeva,” “Ha Gurudeva” werd van alle kanten gezongen uit gescheidenheid. Zijn samadhi dienst werd bijgewoond door toegewijden over de hele wereld. Dit spel en vermaak verenigde acharya’s en sannyasi’s die normaal gesproken niet samen gezien werden op een plek. Zijn glories werden de volgende dag enkele uren lang liefdevol door hen gezongen. Zelfs na zijn heengaan harmoniseerde zijn Goddelijke Genade en liefde de gehele Gaudiya familie, ongeacht organisatorische grenzen.