Telefoonnr+31(0)6-33375791

E-mailinfo@byac.nl

LocatieDiverse locaties

Srila Bhakti Rakshaka Sridhar Deva Goswami Maharaja werd geboren in Hapaniya, West Bengalen, in 1895. Het spel en vermaak van zijn jeugd bestond uit leren, en hij blonk vanzelf uit in ieder onderwerp dat hij maar op zich nam. Vanaf zijn kinderjaren neigde hij al naar de cultuur van geloof in God en het bestuderen van de Veda’s, Upanisad’s en andere geschriften. Hij ontving op veertienjarige leeftijd volgens zijn familietraditie de heilige draad, en zijn affiniteit met de goddelijke wereld bleef maar toenemen. In zijn jonge jaren voelde hij zich vooral aangetrokken tot Heer Ramachandra, maar later, toen hij in aanraking kwam met de doctrine van Sri Chaitanya Mahaprabhu, begon hij de Bhagavad-gita te lezen en ontwikkelde een aantrekking tot Heer Krishna.

 

Na zijn basis- en voortgezet onderwijs te hebben voltooid, ging hij naar het Krishnanath College in Berhampore (District Murshidabad), Bengalen. Na vier jaar aan studie, studeerde hij af met een Bachelor of Arts Degree in filosofie. Een tijdlang was Srila Sridhar Maharaja op zoek naar een sadhu van wie hij initiatie kon nemen, maar hij kon niemand vinden die hem beviel. Toen, door de genade van de Almachtige, ontmoette Srila Sridhar Maharaja zijn eeuwige gids en leermeester Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, en werd in 1927 zijn discipel.

 

In 1930 kende Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sannyasa toe aan Srila Sridhara Maharaja en schonk hem de naam Bhakti Rakshaka, wat “bewaker van toewijding” betekent. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur zag in Srila Sridhar Maharaja het vermogen om altijd de Gaudiya Vaishnava lijn te beschermen tegen onjuiste voorstelling en misvatting. Na Srila Sridhara Maharaja’s Sanskriet dichtwerken die Bhaktivinoda Thakur verheerlijken te hebben gelezen, merkte Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur op, “Nu ben ik tevreden dat er na mijn heengaan tenminste één man zal zijn die mijn conclusies (bhakti-siddhanta) kan vertegenwoordigen.”

 

Srila Sridhar Maharaja werd erkend voor zijn enorme inzicht in de shastra alsmede zijn realisatie daarvan en dus bekroonde zijn guru hem ook met de titel sastra-nipuna, wat ‘iemand die zeer deskundig of intelligent is in het begrijpen van de betekenis van sastra’ betekent. Niet alleen werd Srila Sridhar Maharaja erkend door zijn guru voor zijn gevorderdheid in Krishna bewustzijn, maar hij werd ook erkend door vele va zijn godbroeders voor zijn anciënniteit. Velen van hen, zoals Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Bhakti Prajnana Kesava Goswami Maharaja, Srila Bhakti Saranga Goswami Maharaja, Srila Bhakti Dayita Madhava Goswami Maharaja, Srila Bhakti Promode Puri Goswami Maharaja en anderen, beschouwden hem als hun siksha guru.

 

Ooit merkte Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada op in een brief: “Wat Srila Sridhar Maharaja heeft bevolen, dat neem ik op mijn hoofd. Hij is mijn eeuwige gelukswenser. Na het heengaan van Prabhupada (Saraswati Thakur) is het gepast dat ik zijn leiding dien te accepteren. Ik heb de opdracht gekregen van hem dat ik voorgoed in dit land moet leven.”

Een tijd na het heengaan van Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in 1936, richtte Srila Sridhar Maharaja zijn eigen tempel op, Sri Chaitanya Saraswata Math, aan de oever van de heilige Ganges in Navadwip Dham, het heilige land van Sri Chaitanya Mahaprabhu. Na de leer van Sri Chaitanya grondig in zich op te hebben genomen, ving Srila Sridhara Maharaja aan met het schrijven van originele teksten. Zijn eerste werk, Sri-sri-prapanna-jivanamrta, was een veelomvattende schriftuurlijke studie van saranagati (overgave). Srila Sridhar Maharaja componeerde tal van liederen, gebeden en commentaren in het Bengaals en Sanskriet. Onder deze belangrijke werken bevinden zich zijn commentaren op Bhaktivinoda Thakura’s Saranagati, Bengaalse vertalingen van Bhagavad-gita en Bhakti-rasamrta-sindhu, en zijn eigen originele Sanskriet gedicht dat Chaitanya-lila samenvat, Prema-dhama-deva-stotram. Een uitmuntende bijdrage aan de Rupanuga Gaudiya Sampradaya is Srila Sridhar Maharaja’s commentaar op de Gayatri mantra genaamd Gayatri-nigudhartha, de siddhanta van Srimad-Bhagavatam volgend.

De oudgediende leden van de Gaudiya Vaishnava gemeenschap waardeerden al de literaire werken van Srila Sridhar Maharaja enorm. De bekende, zo niet beroemde, discipel van Saraswati Thakur, Srila Akincana Das Babaji Maharaja, zei, “Ik vind dat de werken van Sripad Sridhar Maharaja niet verschillend zijn van die van Narottama Das Thakur.”

 

Vele verlichte zielen hebben de grootheid van de Gayatri-nigudhartha als de grootste rijkdom van de Gaudiya Vaishnava’s verkondigd. Srila Bhakti Promode Puri Goswami Maharaja schreef: “Sridhar Maharaja’s uitleg van Brahma-gayatri, de moeder van alle Veda’s, erop duidend hoe het zich concentreert op meditatie op Srimati Radharani, was aan hem onthuld in de diepte van zijn realisatie.”

“Het is het resultaat van de goddelijke genade van Paramaradhya Sri Srila Prabhupada (Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur) aan hem. Deze uitleg wordt enorm gewaardeerd door die fortuinlijke, intelligente toegewijden die zich bewust zijn van de smakelijke schoonheid van zuivere toegewijde dienst.”

 

“Param-pujyapada Sridhar Deva heeft de wereld deze uiterst mooie, volwaardige uitleg van Gayatri, de moeder van Sruti, getoond, na de diepste betekenis van het Srimad-Bhagavatam te hebben gerealiseerd. Hij heeft ons de schat van de meest mooie weelderige rijkdom van de allerhoogste realiteit laten zien; dat de liefdevolle aanbidding van varenya bhargo, die de allerhoogste liefdevolle aanbidder, verrukking schenker en intern vermogen van de meest aanbiddenswaardige Sri Lila Purushottam Deva is, de beste manier is om de genade van Sri Krishna te verkrijgen. Gayatri is de welwillende bron van zuivere devotionele inspiratie en intelligentie die vereist is om de genade te verkrijgen van Sri Krishna, de Goddelijke Heer van dit universum, en is de exclusieve betekenis van de uitdrukking savalac chya-malam prapadye (Upanishad’s).”

 

In de Gayatri-nigudhartha heeft Srila Sridhar Maharaja geschreven:

“Hou jezelf, met al je gedachten en hartenwensen, altijd bezig met de zuivere toegewijde dienst en aanbidding van bharga, de allerhoogste godin Srimati Radharani, die de ongelimiteerde oorsprong en bezitter is van de svarupa-sakti van Krishna, de Allerhoogste Mooie God (deva). Het ultieme en alles-harmoniserende vermogen van Krishna zijnde, blijft Ze Zijn eeuwige onovertroffen geliefde dienares. Teneinde Zijn lila-vilasa volledig te verrijken en bevorderen, manifesteert Ze Zich in allerlei passende vormen en gedaantes. Zij is het die Zichzelf manifesteert als dhama (Goloka), het oord van Krishna, in de vorm van prachtige uitstraling (saundarya-jyotih) en weelde (vaibhava), Hem overal versierend en verheerlijkend. Zij is het die Zichzelf uitbreidt als lila-sakti (het vermogen dat het gelukzaligheidschenkende spel en vermaak van Sri Krishna in allerlei kleurrijke, smaakvolle, mystiek weelderige en prachtige manieren bevordert). Zij is de ongelimiteerde oceaan van Liefde voor Krishna in persoon (mahabhava-svarupini). Aanbid Haar daarom als het allerhoogste doel van het leven, die eerbiedwaardige, gezegende intelligentie, realisatie en smaak van verhoogde liefde schenkt voor Haar en Haar eeuwige geliefde deva, Sri Krishna, de alvervulling van het leven.”

 

“Het geluid van Gayatri is niets anders dan het goddelijke fluitlied van Krishna. Dit fluitlied is van nature vervuld van Radha-prema en toegewijd om Haar plezier toe te dienen. Wat is het speciale kenmerk van dit alaantrekkelijke fluitlied in het leven van devotionele aspiranten? Het trekt alle zielen diep aan tot de oneindige schoonheid, glories, en kwaliteiten vna Zijn eeuwige geliefde Srimati Radharani, en vestigt ze op de juiste wijze op hun eigen respectieve posities in Haar eeuwige extatische dienst. Krishna’s fluitlied inspireert de toegewijden aldus diep om een artiest-dienaar te omhelzen in het goddelijke dienst-concert van Zijn eeuwige gemalin Srimati Radharani door harmonieuze dienstuitvoering. De meest innerlijke betekenis van dit fluitlied is voor alle toegewijden radha-padam dhimahi, wat het hartgrondige omhelzen en zich inzetten in de dienst van de lotusvoeten van Srimati Radharani met alle devotionele liefde inhoudt. De hoogste en meest innerlijke betekenis van Sri Chaitanya Mahaprabhu is radha-padam-dhimahi.”

 

Krishna is deva, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, die Zijn spel en vermaak van liefde onthult in het eeuwige Goloka Vrindavan omringd door Zijn toegewijden die bezield zijn door wonderbaarlijke liefde voor God. Het ere-achtervoegsel ‘deva’ werd geschonken aan Srila Sridhar Maharaja’s naam, als Sridhar deva Goswami, vanwege zijn vermogen om de innerlijke betekenis van het goddelijke spel en vermaak van liefde van de Allerhoogste Heer aan de oprecht aspirerende toegewijden te onthullen. De manier waarop Srila Sridhar Maharaja sprak over het spel en vermaak van De Allerhoogste Heer was absoluut geweldig. Zijn stem en iedere beweging waren vervuld van goddelijke liefde voor God. Hij was, zoals een discipel uitriep, “schoonheid, zoetheid, en charme in beweging.”

Op een gevorderde leeftijd, in zijn volledig volgroeide stadium van realisatie, sprak Srila Sridhar Maharaj uitvoerig ten overstaan van toegewijden die van over de hele wereld kwamen om de leer van Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur en de grote voorganger-acharya’s voor hem van hem te horen. Deze gesprekken werden opgenomen op bandrecorders en videoband en werden getranscribeerd. Nog steeds worden deze gepubliceerd door Sri Chaitanya Saraswata Math en Srila Sridhara Maharaja’s vele genegen volgelingen en bewonderaars.

 

Tijdens de laatste dagen van zijn gemanifesteerde spel en vermaak bleef Srila Sridhar Maharaj altijd verzonken in diepe gemoedstoestanden van gescheidenheid en hunkering naar de goddelijke dienst van Sri Sri Radha Govinda. Toen, in 1988, op de Amavasya, of donkere maannacht, in de maand juli, herriep Srila Sridha Maharaj zijn gemanifesteerde aanwezigheid van dit aardse vlak om de nitya-lila (het eeuwige spel en vermaak) van de Allerhoogste Heer te betreden.

Op dit moment wordt de leer van Srila Sridhar Maharaja over de wereld verspreid door de bewonderenswaardige inspanning van zijn vele loyale en toegewijde volgelingen. Gaura Haribol!